Quy tắc Năm Nhà nước của Bắc Kinh dự định thắt chặt trình độ mua nhà của người đăng ký hộ khẩu | Năm Điều khoản Nhà nước | Thuế 20% | giá nhà

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-16 00:53:05
三星GalaxyS20系列7月系统更新:改进相机功能|||||||

IT之家 6 月 27 日动静 PhoneArena 报导称,三星 Galaxy S20 系列正在 7 月的体系更新中,对其相机功用停止了改良,包罗加强了视频不变战缩放功用,以完成更好的机能及摄影体验。

此中,新版本增加一个新的选项,让 Galaxy S20 用户正在利用 “灌音”使用停止灌音时,能够经由过程蓝牙装备的麦克风获得声响。

IT之家领会到,本次更新中打消了对 MirrorLink、车载形式战 “查找我的车”的功用撑持。据悉,该更新的巨细约为 400MB,比三星每个月供给的尺度平安更新年夜一面。此次更新已正在韩国市场推出,别的地域借需求期待一些工夫。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa